Official WESTCOAST Online Store | Delivery to all EU countries

Ångerrätt

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, enligt vilka konsumenten är en fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller egenföretagare:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Avbokningsperioden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts som inte är transportören tog över de sista varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Pär Fornell AB, Krombyvägen 131, 23841 Oxie, Teleon: +46 (0) 705279600, E-Post: info@westcoast.nu) med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att klara avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har gått ut.

Konsekvenser av tillbakadragandet

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du väljer en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), som ska betalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss eller till Pär Fornell AB, Krombyvägen 131, 23841 Oxie omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerade oss om annulleringen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut. På begäran skapar vi en etikett för returen.

Du behöver bara betala för värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Formulär för återkallande

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.)

-Till Pär Fornell AB, Krombyvägen 131, 23841 Oxie, E-Post: info@westcoast.nu

- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss har ingått för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

-Beställt den (*) / mottagen den (*)

-Namn på konsumenten

-Adress till konsumenten / konsumenterna

- Underskrift av konsumenterna (endast om detta meddelas på papper)

-Datum

(*) Radera om det inte är tillämpligt

What are you looking for?